banner

หน้าหลัก

0

1

2

3
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27-04-64

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการทุกปรพเภท ตลอดปีการศึกษา
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเพิ่มช่องทางในการรับสมัครนักเรียน
โดยผ่านช่องทางดังนี้
1. กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
2. รับสมัครผ่าน Line http://line.me/ti/g/Une7S38fTH
3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-856-3228

8-07-64

30-11-64

26-11-64

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ารับการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
จากคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ของเขตตรวจราชการที่ 17 จำนวน 6 ท่าน
โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในครั้งนี้ โดยศูนย์ฯ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมผ่านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
“ปันรัก ปันสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (SPE-UTT model)”
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ “ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และความสุภาพ”
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


10-64

11-11-64

9-11-64

ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดพิธีรับมอบรถตู้พร้อมลิฟท์ยกวีลแชร์ จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ตามโครงการจัดหารถสำหรับเด็กพิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
(โครงการคุซะโนะเนะ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารถรับส่งนักเรียน
ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาการที่ดี
จากครูการศึกษาพิเศษและนักสหวิชาชีพ รวมถึงการให้คณะครูหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการสามารถออกพื้นที่
ให้บริการด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตามบ้านที่อยู่ห่างไกล
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชนชาวญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 1,687,100 บาท
และได้รับเกียรติจากนายมัทสึโมโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายส่งมอบ
และนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายรับมอบ
ภายในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียนพิเศษ
การจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของโครงการและการสาธิตการใช้ลิฟท์ยกวีลแชร์
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

6-11-64

ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2564 ค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
ได้ให้ความอนุเคราะห์รดบรรทุกน้ำมาช่วยทำความทำความสะอาดถนน
และบริเวณโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบพระคุณค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


29-10-64

28-10-64

27-10-64

24-10-64

23-10-64

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพิธีลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-10-64-1

21-10-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
โดยคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมกันพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ศัตรูพืช และตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณสวนผลไม้ของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่สังคม
และอาณาประชาราษฎร์อย่างอเนกอนันต์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14-10-64

09-64

8-10-64

7-10-64

26-09-64

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูการศึกษาพิเศษ
โดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับสหวิชาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ 26 กันยายน 2564 พิธีเปิด โดยนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ
และอบรมการสร้างความเข้าใจกระบวนการกลุ่มการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ร่วมกับนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 27 กันยายน 2564 อบรมกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชำนาญ ปาณาวงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 28 กันยายน 2564 ฝึกปฏิบัติการกำหนดปัญหาวิจัย วิเคราะห์สาเหตุปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 29 กันยายน 2564 อบรมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน
และการตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 อบรมการฝึกปฏิบัติและวางแผนดำเนินการทดลองวิจัยในชั้นเรียน
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-09-64

15-09-64-2

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยกลุ่มบริหารทั่วไป
จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารและบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ ให้มีความสะอาดและสวยงามอย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-09-64

วันพุธที่ 6 กันยายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก นำโดยนางรัตนาภรณ์ เหมือนจันทร์
พยาบาลวิชาชีพ พร้อมคณะ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

08-64

9-09-64-1

9-09-64

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดวอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารและบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ ให้มีความสะอาดสวยงามอยู่สม่ำเสมอ
อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-09-64

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดประชุมคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระการประชุมประกอบด้วย การติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
ประจำปีงบประมาณ 2564 การวางแผนดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-08-64

19-08-64

18-08-64

17-08-64-2

07-64

16-08-64

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 117 ครอบครัว
ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-08-64-1

4-08-64

17-08-64-1

17-08-64

30-07-64

22-07-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ปีการศึกษา 2564
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและผู้เรียนได้ทราบถึงความสำคัญของวันต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน มีคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 6 ท่าน
เป็นตัวแทนเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนา
ณ วัดม่อนอารักษ์ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-07-64

ในวันจันทร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิเคราะห์นโยบายและความต้องการกำหนดทิศทางของประเด็นการวิจัย ในหัวข้อ
"แนวโน้มและประเด็นในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ"
ตามโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ
ผ่านระบบ voov meeting จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-07-64

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รถตู้พร้อมลิฟท์ยกวีลแชร์
ตามโครงการจัดหารถตู้สำหรับเด็กพิการ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ่านโครงการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
(โครงการคุซาโนเนะ) ของสถานกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นรถสำหรับรับส่งนักเรียนให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาการที่ดีจากครูการศึกษาพิเศษ และนักสหวิชาชีพ
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการให้คณะครูหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการสามารถออกพื้นที่
ให้บริการด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตามบ้านที่อยู่ห่างไกล
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

06-64

12-07-64

ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดประชุมคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระการประชุม ประกอบด้วย
การสร้างความตระหนักและมอบนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนในเดือนกรฎาคม
การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-07-64

9-07-64

5-07-64

2-07-64

30-06-64

24-06-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เนื่องด้วย สศศ.
มีความห่วงใยสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในการประชุม
เพื่อมอบนโยบายพร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม OBEC Channel สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-06-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
นำโดยนายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง ได้ให้ความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อเผื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-04-64

14-06-64

ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
นำโดยคุณนันทวัน ปุรินทราภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานและคณะ
ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ภายในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามแนวทางการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-06-64

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 งานอนามัยนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก
แก่คณะครูและบุคลกรศูนย์ฯ ร่วมกันเดินสำรวจสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ
เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โดยได้รับความอนุเคราะห์ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 25 กิโลกรัม
และการพ่นยาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
จากนายชาตรี อ้นสุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

05-64

10-06-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
นำโดยนายชาตรี อ้นสุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้งและคณะ
ได้ให้เกียรติมาประเมิน ติดตาม ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-06-64

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) ให้กับคณะครูผู้สอน ในปีการศึกษา 2564
ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
นำโดยทีมวิทยากรจากกลุ่มบริหารวิชาการ
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-06-64

3-06-64

04-64

03-64

2-04-64

2-04-64-1

2-04-64-2

28-03-64

ประมวลภาพกิจกรรม ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คลิกที่นี่

02-64

19-03-64

12-03-64

11-03-64

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
โดยมีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย
ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานคณะกรรมการ
นายพิทักษ์ สมประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญกุล ศึกษานิเทศก์ นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์
และนายจำเนียร จันทะ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย
3 คุณธรรมอัตลักษณ์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และความสุภาพ มีคณะผู้บริหาร
คณะครูศูนย์ฯ เข้าร่วมนำเสนอโครงงานคุณธรรม และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

01-64

25-02-64

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมและเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาในชุมชน
มีผู้เรียน คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน
ณ วัดโพธิ์ล้อม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม
ที่ให้ความอนุเคราะห์รถรางและพนักงานขับรถนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

19-02-64

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคลหรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนได้
และสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่บุคคลหรือปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ได้
มีผู้เรียน คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน
ผู้เรียนได้รับประทานขนมเทียนเสวยที่ตนเองทำอย่างเอร็ดอร่อยและสามารถนำกลับไปฝากผู้ปกครอง
ได้อีกด้วย ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม ให้ความอนุเคราะห์รถรางพร้อมพนักงานขับรถ
นำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-02-64

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมกีฬาสีหนูน้อยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี
ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่
1 กระโดดไกล 2 เตะบอลเข้าประตู 3 พาไข่เดินทรงตัวและ 4 กีฬาพื้นบ้าน
มีนักเรียน คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-02-64

28-01-64

26-01-64-3

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ท่าน ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และนางสาวรำพึง เทศะ กรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 4 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน และนางสาวพรนรินทร์ ทะสม ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-01-64-2

26-01-64

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางจินดา อุ่นทอง
และท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
ร่วมกันปลูกผักสวนครัวกับนักเรียนห้องเรียนช่วงอายุ 16-18 ปี
ตามโครงการสวนผักปลอดสารพิษผลผลิตของเด็กพิเศษ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-01-64

22-01-64

21-01-64

21-01-64-2

12-6320-01-64-2

20-01-64

19-01-64-3

19-01-64-2

19-01-64

18-01-64

15-01-64

11-01-64

8-01-64

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนพิการที่บ้าน จำนวน 12 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
ผ่านการจัดกิจกรรม "ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ" จำนวน 100,000 บาท
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

5-01-64

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยท่านประธาน ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล และคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบเงินจากกิจกรรม "ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ" จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่บ้าน
และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรม "ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ" ต่อไป

1-01-64

 

 

1

2